Nhà nghỉ Thu Hà

22 Lê Đại Hành Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
nhanghithuhals@gmail.com
02053870983

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Thu Hà

Những điểm lân cận

Bản đồ