Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia Mới Về Nhà Nghỉ Du Lịch Và Nhà Ở Có Phòng Cho Khách Du Lịch Thuê

12/09/2018 1763 0

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2009 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2009 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê:

Xem chi tiết tiêu chuẩn TCVN 7799:2017

Xem chi tiết tiêu chuẩn TCVN 7800:2017

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu