Góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

30/06/2021 778 0

Sáng 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ VHTTDL, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu.

​Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 được Bộ VHTTDL xây dựng gồm 5 phần chính: quan điểm, chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam; mục tiêu phát triển; chỉ tiêu phát triển; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện.

Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025 gồm 3 phần: mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức thực hiện. Trong đó nêu rõ 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VHTTDL chủ trì thực hiện và phối hợp với 21 bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện.

Sau khi nghe thông tin tóm tắt về các dự thảo, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và đại diện các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về: công tác phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa; xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đạt được các mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường du lịch trong bối cảnh mới…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ký, ban hành, triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra “phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần” của xã hội.

Đồng chí mong muốn các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp; tham mưu, góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực VHTTDL…

Trong bối cảnh dịch bệnh, các tỉnh, thành cần bám sát thực tế của địa phương để có giải pháp căn cơ khắc phục hậu quả dịch bệnh; cơ cấu lại thị trường du lịch, số hóa du lịch, đổi mới sản phẩm du lịch hướng đến mục tiêu “mỗi tỉnh, thành có một sản phẩm du lịch đặc sắc”.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu