Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2021

22/11/2021 513 0

Sáng ngày 22/11/2021 tại nhà khách A1 phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn. Chương trình được tổ chức trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các địa phương năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp Bồi dưỡng tập trung 50 học viên là cán bộ, chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh và cán bộ một số tỉnh bạn.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; giới thiệu khái quát các chương trình đào tạo của Trường theo định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về công tác chuẩn hóa, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đối với cán bộ ngành VHTTDL tại các địa phương. Đồng chí trân trọng sự nỗ lực của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lớp học an toàn trong bối cảnh dịch bệnh covid - 19 hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Thay mặt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Phúc Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giới thiệu khái quát đặc điểm tình hình địa phương và đội ngũ cán bộ viên chức trong ngành; những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, tăng cường công tác hội nhập quốc tế; thông tin về tình hình dịch bệnh covid - 19 và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có nhiều lợi thế về hội nhập quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Lớp bồi dưỡng được tổ chức là hoạt động để đội ngũ nhân lực trong ngành tăng cường tiếp cận, nâng cao nhận thức, trình độ về hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 24/11/2021 với 5 chuyên đề chính: Cơ chế tự chủ tài chính trong thời kỳ cách mạng 4.0; Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số; Quản lý nhà nước về du lịch và du lịch thông minh... Quá trình tổ chức lớp tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh covid - 19.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu