Chợ Đêm Kỳ Lừa

Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
kstesst55@dalatcity.org
0205 3866 668

Mô tả

Chợ Đêm Kỳ Lừa

Bản đồ