ATM ABBank Lạng Sơn

81 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3735 735