Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

31 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0919504927

nhahangdongkinhls@gmail.com

Điểm đặc trưng

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)