Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

số 117, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tp. Lạng Sơn Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053 872 086

sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)