Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

105, Đường Trần Hưng đạo, p Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053814899

nhahanglangson@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)