Trải Nghiệm Trên Mảnh Đất Xứ Lạng

Trải Nghiệm Trên Mảnh Đất Xứ Lạng
  • Từ ngày 13/09/2018
  • Số ngày 2 Ngày
  • Khoảng cách km
  • Số địa điểm 12 địa điểm
  • Bình luận
  • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
  • 07:00
    ĐỀN BẮC LỆ Miễn phí

    Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:21
    Nhà Hàng Lạng Sơn Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:23
    Chợ Chi Lăng Miễn phí

    Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:24
    Vincom Plaza Lạng Sơn Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:26
    Gà Đồi 88 Miễn phí

    Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:27
    Chợ Đông Kinh Miễn phí

    Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Ngày 2 6 địa điểm
  • 07:00
    ĐỀN QUAN GIÁM SÁT Miễn phí

    Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

  • 07:15
    ẢI CHI LĂNG Miễn phí

    Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:05
    Nhà hàng Nam Linh Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:09
    BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:09
    Nhà hàng Phương Anh Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • 08:09
    ĐỀN CỬA ĐÔNG Miễn phí

    Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.